WMS

WMS Warehouse Management System

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก) เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เหมาะกับอุตสาหกรรมทุกประเภทเราจึงได้คัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับโซลูชั่นที่ลงตัวกับการทำงานเฉพาะของบริษัทฯ ตัวเอง

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้

 1. ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
 2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
 4. สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
 5. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่กำหนด

โปรแกรม Q. Soft WMS ประกอบไปด้วย

อัพเดท 5 พฤษจิกายน 2564 | admin

ฟีเจอร์การทำงานหลัก ๆ ดังนี้
 1. บริหารงานด้วยระบบ Graphic ทำให้ง่ายในการจัดการ และใช้หลักการ Drag & Drop ในการบริหารตารางเวลาการผลิ
 2. วางแผนการผลิต และจ้างผลิตด้วย Gantt Bar
 3. วางแผนการจัดซื้อ และจัดส่งด้วย Gantt Bar
 4. ดูภาพรวมของเส้นทางการผลิตได้ตั้งแต่ระดับนาทีถึงระดับวัน
 5. ดูภาพรวมของการใช้งานหน่วยการผลิตในรูปแบบของ Gantt Chart
 6. ดูภาพรวมของการบริหารสินค้าคงคลังได้
 7. ตรวจสอบสถานะของงานได้ง่ายจากสีของ Gantt Chart
 8. ลดเวลาในการคำนวณความต้องการที่ซ้ำซ้อนให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก
 9. ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดี
 10. Customize เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม MRP ใดๆก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมนั้น
 11. ดูรายละเอียดของงาน (Order - Instruction) ที่ออกไปเพื่อลดความผิดพลาดในการกระจายงานได้
ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม
 1. รองรับคลังหลากหลายประเภท ทั้งคลังสินค้าโรงงาน, คลังรับฝากสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า และห้องเย็นรับฝาก
 2. รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)
 3. ระบบคลังเสมือน (Virtual Warehouse) สามารถมองสินค้าที่เก็บในคลังเป็นรูป Graphic เข้าใจง่าย
 4. สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Lot Specific, FIFO, LIFO
 5. รองรับกระบวนการส่งผ่านสินค้าหรือ Cross Docking
 6. สามารถนำไปใช้ในการบริหารคลังสินค้า ให้มีปริมาณที่เหมาะสม และลดต้นทุนการจัดเก็บพร้อมทั้ง ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้า
 7. สามารถตรวจสอบต้นทุนสินค้าได้ทั้งแบบ FIFO, Average และ Lot Specific
 8. เพิ่มความแม่นยําของข้อมูล และลดความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
 9. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานได้อย่างอิสระทุกเมนู
 10. สามารถสร้างแบบฟอร์มการทำงานได้เอง โดยดึงข้อมูลจากโครงสร้างของระบบไปใช้งานได้ทันที
 11. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ MS Word, MS Excel, .rtf, .txt, .pdf, .XML ได้
 12. สามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละผู้ใช้งานว่าอะไรไปบ้าง วันไหนและเวลาใด
 13. รองรับการทำงานแบบ Multi Company, Multi Branch, Multi Factory
 14. รองรับการทำงานได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 15. มีระบบบริหารสินค้าคงคลัง (เบิก-รับ-โอน-คืน)
 16. โปรแกรมทำ Lot Traceability ได้
 17. โปรแกรมทำให้ทราบต้นทุนสินค้าก่อนการผลิตได้
 18. สามารถตรวจสอบยอดสต็อกสินค้าผ่านทาง internet ได้
 19. สามารถตรวจสอบยอดค้างส่งสินค้าผ่านทาง internet ได้
 20. สามารถจองสินค้าเพื่อขาย(ส่งของ)ได้
 21. สามารถสรุปยอดสั่งซื้อรวมของแต่ละลูกค้าได้
 22. สามารถพิมพ์สั่งซื้อ หรือใบส่งสินค้าผ่านทาง internet ได้
 23. สามารถกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่เป็นปริมาตรได้
 24. สามารถเลือกได้ว่าต้องการติดตั้งระบบแบบ Client/Server (Thick Client) หรือ Multi Tiers (Think Client)
โปรแกรม
แนบไฟล์
สนใจติดต่อ อีเมล
chopaka_m@q-softthai.com
เบอร์โทร