About

“Software และ Hardware มีความเกี่ยวข้องกับ Productivity เราต้องยอมรับว่า Productivity เป็นสิ่งสำคัญ เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุด”

คุณสมศักดิ์ จันอินทร์
กรรมการผู้จัดการบริษัท ลิฟเบทเทอร์อินดัสตรีส์ จำกัด


“Q.Soft ตอบโจทย์ ราคาสมเหตุสมผล” ซึ่งเดิมทีระบบ Manual ทำให้เกิด Human Error การคำนวณผิด ข้อมูลเกิดความผิดพลาด แต่หลังจากใช้โปรแกรม Q. Soft โปรแกรมเข้ามาช่วยเช็คความผิดพลาดต่างๆ ทำให้ Monitor ได้ทัน ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และยังลดต้นทุนในส่วนของการผลิตเพราะมีการสร้าง BOM ช่วย Manage วัตถุดิบอีกด้วย”

คุณหรรษา วรัญญูวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท
คุณปิยนุช วรัญญูวงศ์ ผู้จัดการโรงงานบริษัท

บริษัท สยามแฟชั่น จิวเวอร์รี่ จำกัด


“ในประเทศไทยเรามีสมาคม เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องซอฟต์แวร์มากมาย โปรแกรมเมอร์ของคนไทยเก่งครับ และสามารถเขียนโปรแกรมตอบโจทย์ผู้ประกอบการของไทยได้อย่างแน่นอน และที่สำคัญการเป็นคนไทย สื่อสารกับคนไทย เราก็จะได้ซอฟต์แวร์ตรงความต้องการของคนไทยจริงๆด้วยเช่นกันครับ”

คุณณรงค์ศักดิ์ ภาคภพ รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด


“Q.Soft ช่วยวางแผน และควบคุมการผลิต เชื่อมต่อกับการสแกนข้อมูลในสายการผลิต ทำให้สะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลของโรงงานอย่างมาก”

คุณจิรศักดิ์ ศรสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท แนค กรุ๊ป จำกัด