FAQ

คำถามที่พบบ่อย

Frequently asked questions

กด Ctrl + F หรือ + F เพื่อค้นหาคำถาม

APS

ปฏิทินการทำงานใส่ตรงไหน?

การกำหนดปฏิทินการทำงานของทรัพยากร ให้ทำการกดที่เมนู ปฏิทิน จะพบหน้าจอให้ทำการระบุ ทรัพยากรและช่วงเวลาการทำงาน แยกตามวันในสัปดาห์ โดยสามารถกำหนดได้สูงสุดใน 6 ช่วงเวลา

ปฏิทินการทำงานสามารถ Copy จากทรัพยากรอื่นได้หรือไม่?

สามารถกระทำได้ โดย

  1. 1 เลือกทรัพยากร ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วก่อนหน้า
  2. 2 ทำการเช็คถูกในส่วนของการ คัดลอกเวลา
  3. 3 ทำการเช็คถูกในส่วน สร้างตารางทำงานของทรัพยากร
  4. 4 กำหนดช่วงของทรัพยากรที่ต้องการสร้าง
  5. 5 กดที่ปุ่ม บันทึก
สามารถตั้งค่าสินค้าว่าให้รับเข้าคลังนี้เป็นประจำได้หรือไม่?

สามารถทำได้ โดยการระบุที่หน้าจัดการสินค้า หัวข้อ คลังซื้อหลัก

สามารถตรวจสอบเวลาในการผลิตได้จากที่ไหน?

ตรวจสอบได้ที่

  1. 1 โปรแกรม APS โดยดูที่ Gantt chart
  2. 2 โปรแกรม MRP รายงานวิเคราะห์ ชื่อรายงาน Productivity Report
เราสามารถทำใบขอซื้อสินค้า (PR) และ ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) เองโดยไม่ได้ทำจาก เอกสารขอซื้อขั้นวางแผน (PPR) ได้หรือไม่?

ทำได้ ให้ลองทำการคีย์ตรง ไม่ต้องอ้างอิง PPR แล้วเปิด PO เป็น Manual โดยไม่ต้องอ้างอิง PPR

เมื่อเปลี่ยนแผนแล้ว APS (Advance Planning and Scheduling) จะช่วยอะไรให้ง่ายและเห็นภาพว่าง่ายๆ อย่างไร?

สามารถใช้ Gantt chart ดูสถานะต่างๆ ได้ หรือ เข้าไปที่ ตารางการจัดการทรัพยากร

มี 40 production lines ซึ่ง efficiency ไม่เท่ากัน APS (Advance Planning and Scheduling) จะโชว์ให้เห็นได้ง่ายๆ อย่างไร?

ถ้าอยากเห็นประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้ง 40 ตัวไปดูรายงานที่ โปรแกรมจัดการคลังสินค้าและต้นทุน (MRP) หรือ Power BI

เมื่อต้องการดูว่างานนี้ ตอนนี้ผลิตอยู่ที่ไหน? ให้เห็นภาพได้ง่ายๆ อย่างสามารถดูได้ที่ไหน?

ดูสถานะการผลิต ที่โปรแกรมจัดการคลังสินค้าและต้นทุน MRP เมนูบันทึกใบสั่งผลิตสำหรับทรัพยากรการผลิต

หาก BOM สินค้า มีการเปลี่ยน จะส่งออกมาแก้ไขและโหลดเข้า โปรแกรม อย่างไร?

ไม่สามารถทำได้ แต่ให้ใช้วิธี Copy สูตรการผลิตที่ต้องการ ระบบจะคัดลอกทุกกระบวนแล้วค่อยมาเปลี่ยนอีกครั้ง

ถ้าต้องการรู้ว่าวัตถุดิบ 1 ตัว ใช้กับสินค้าอะไร ปริมาณเท่าไหร่ สามารถดูรายงานที่ได้ที่ไหน?

ไปที่ APS (Advance Planning and Scheduling) > รายงานการผลิต > รายงานการวางแผน (ตามรายการที่ต้องการดู)

ไปที่ โปรแกรมจัดการคลังสินค้าและต้นทุน (MRP) > Report > รายงานตรวจสอบ > ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตได้โดย ดูจากวัตถุดิบ

เมื่อมีการเปลี่ยนแผนด่วน เราต้องทำอย่างไรกับงานในไลน์ในระบบ?

สร้างเอกสาร ปิดการผลิต (MC) เลือกแทรกงานโปรแกรมคืนกำลังการผลิตที่เราไม่ได้ใช้ให้ตรงหัวข้อ MC หาคำว่าปกติ Dropdown เลือก (จะมี) ปกติ / แทรกงาน / เครื่องเสีย

* หากสินค้ายังอยู่กระบวนการผลิตให้รับสินค้าจากการผลิตก่อนแล้วค่อยสร้างใบปิดการผลิต

หลังจากจบงานแทรกแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อถึงจะวางแผนที่ถูกแทรกและปิดลงไปได้อย่างไร?

ไปที่โปรแกรม APS (Advance Planning and Scheduling) สามารถวางแผนที่ต้องการยอดจะโชว์คงค้าง ที่ยังผลิตไม่แล้วเสร็จ