คำถามที่พบบ่อย

1. ปฏิทินการทำงาน ใส่ตรงไหน?

2. ปฏิทินการทำงานสามารถ Copy จากทรัพยากรอื่นได้หรือไม่?

3. สามารถตั้งค่าสินค้าว่าให้รับเข้าคลังนี้เป็นประจำได้หรือไม่?

4. สามารถตรวจสอบเวลาในการผลิตได้จากที่ไหน?

5. เราสามารถทำใบขอซื้อสินค้า (PR) และ ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) เองโดยไม่ได้ทำจาก เอกสารขอซื้อขั้นวางแผน (PPR) ได้หรือไม่?

6. เมื่อเปลี่ยนแผนแล้ว APS (Advance Planning and Scheduling) จะช่วยอะไรให้ง่ายและเห็นภาพว่าง่ายๆ อย่างไร?

7. มี 40 production lines ซึ่ง efficiency ไม่เท่ากัน APS (Advance Planning and Scheduling) จะโชว์ให้เห็นได้ง่ายๆ อย่างไร?

8. เมื่อต้องการดูว่างานนี้ ตอนนี้ผลิตอยู่ที่ไหน? ให้เห็นภาพได้ง่ายๆ อย่างสามารถดูได้ที่ไหน?

9. หาก BOM สินค้า มีการเปลี่ยน จะส่งออกมาแก้ไขและโหลดเข้า โปรแกรม อย่างไร?

10. ถ้าต้องการรู้ว่าวัตถุดิบ 1 ตัว ใช้กับสินค้าอะไร ปริมาณเท่าไหร่ สามารถดูรายงานที่ได้ที่ไหน?

11. เมื่อมีการเปลี่ยนแผนด่วน เราต้องทำอย่างไรกับงานในไลน์ในระบบ?

12. หลังจากจบงานแทรกแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อถึงจะวางแผนที่ถูกแทรกและปิดลงไปได้อย่างไร?