Q.Soft POS - Point of Sale


Q.Soft POS - Point of SaleQ.Soft POS เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารร้านสะดวกซื้อ หรือ สำหรับบริษัท ที่มีจุดขายหน้าร้านหลายสาขา ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Database Application (โปรแกรมที่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก)

จุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้ คือ ให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโปรแกรมบริหารและวางแผนการผลิต (MRP) ที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย และราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถที่ได้รับ เพื่อให้รับรู้ต้นทุนที่แท้จริง(Actual Cost) อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด
โปรแกรม Q. Soft POS ประกอบไปด้วย Feature การทำงานหลักๆ ดังนี้

 • 1 ระบบขายหน้าร้าน (จุดขาย คิดเงิน)
 • 2 ระบบโปรโมชั่น
 • 3 ระบบสต็อกสินค้า
 • 4 ระบบแจ้งซ่อมสินค้า


demo2

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

 • 1 สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดสินค้า ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และจำนวนคงเหลือ
 • 2 สามารถขายสินค้าผ่านระบบ Barcode ได้
 • 3 สามารถกำหนดโปรโมชั่นการขายสินค้าได้หลากหลาย
 • 4 รองรับระบบสมาชิก และราคาสมาชิก
 • 5 สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ หรือเต็มรูปแบบได้
 • 6 สามารถรับชำระได้ทั้ง เงินสด บัตรเครดิต
 • 7 สามารถแสดงยอดคงเหลือสินค้าแยกตามคลัง หรือสาขาได้
 • 8 สามารถโอนสินค้าข้ามสาขาได้
 • 9 สามารถเช็คข้อมูลการรับประกันสินค้าได้
 • 10 สามารถทำเรื่องแจ้งซ่อมที่สาขาไหนก็ได้
 • 11 สามารถติดตามสถานะงานแจ้งซ่อมได้
 • 12 สามารถเช็คประวัติการซ่อมได้
 • 13 สามารถเรียกข้อมูลการขายย้อนหลังได้
 • 14 สามารถดูรายงานวิเคราะห์ต่างๆได้