ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยทีมงานมืออาชืพที่มีความสามารถความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม "เราจึงมีความเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างตรงจุดภายในระยะเวลาอันสั้น" อันจะนำท่านไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรและพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


Our Mission

- เราจะพัฒนาศักยภาพของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
- เราจะสร้างสรรค์โปรแกรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
- เราจะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์โปรแกรมที่มีคุณภาพ
- เราจะพัฒนาระบบบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

วัตถุประสงค์

บริษัทของเรามีวัตถุประสงค์หลักที่จะเป็นผู้นำเสนอโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโดยทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า อีกทั้งความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานภายในแผนงานและสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานให้กับผู้ประกอบการณ์ที่เลือกใช้ระบบทำให้ลูกค้าของเราก้าวไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรในธุรกิจของเขาได้เป็นอย่างดี

ลักษณะขององค์กร

บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 และด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำให้ทางบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพมี Solution ที่ตรงตามความต้องการสำหรับธุรกิจการผลิต และการจัดจำหน่าย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการผลิต MRP (Manufacturing Resource Planning), การวางระบบบริหารองค์กรERP (Enterprise Resource Planning),การบริหารตารางการผลิต APS (Advanced Planning and Scheduling),การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer Relationship Management) ,การดูแลบริหาร จัดการอพาร์ทเม้นท์ADM (Apartment & Dormitory Management) และระบบ Logistics Planning ระบบเหล่านี้ครอบคลุมการจัดการของการผลิตข้อมูลด้านการเงิน, การขายและการสนับสนุนการบริการลูกค้า, การจัดจำหน่าย, และการบริการหลังการขาย

ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าการให้บริการลูกค้าและการพัฒนาด้วย Solution ที่ดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางบริษัทมีบริการจากวิทยากร และผู้พัฒนาระบบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยละเอียดของ solution ที่มีความหลายหลายต่างๆ

บริการให้คำปรึกษาการดำเนินงาน

บริษัทฯเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม มีความชำนาญการวางระบบบริหารการผลิต, จัดทำต้นทุนการผลิต, บัญชี-การเงิน, การกระจายสินค้า ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเชิงลึกรวมถึงซอฟต์แวร์การผลิต การจัด จำหน่าย บัญชีและการเงิน ขายหน้าร้าน ระบบการจัดการภาษี ระบบการบริหารธุรกิจ ระบบบริหารงานบุคคล รองรับในเรื่องของการคำนวณ การวางแผนการขนส่งและการกำหนดเวลา การจำลองสถานะการณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้ล้วนแต่ถูกพัฒนา และปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Solution ของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯยังบริการให้คำปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การทำงานอย่างเป็นระบบของลูกค้าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯมีศูนย์ให้คำปรึกษา(Call Center), e-Learning, ศูนย์ฝึกอบรม, การอบรมการใช้งานโปรแกรมถึงสถานที่ให้กับองค์กรที่ใช้ Software ของเราเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบข้อซักถามต่างๆ ในการใช้งานโปรแกรมรวมถึงการสาธิตซึ่งจะประกบติดกับ Users ผู้ทำงานให้มีความเข้าใจในการทำงานมากที่สุด ในส่วนขององค์กรขนาดเล็กที่ยังไม่พร้อมจะมีผู้ดูแลระบบ Network ภายในองค์กรของตนเองทางบริษัทฯ มีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยออกแบบ และดูแลระบบเครือข่ายของท่านให้มีเสถียรภาพ และความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯยังมีบริการรับเขียนโปรแกรมตามความต้องการทั้งในรูปแบบ Windows Application, Web Application, Android Application หรือจัดทำ Web Service รับออกแบบ จัดทำ Bannerรับ ออกแบบ Logo, Flash Intro, Banner ตามความต้องการของลูกค้า